Süsteemi eeliseks on maapinnalt vaadates mittenähtav kandesüsteem, sest relsid ja kandurid jäävad parapeti varju. `roof car` liigub kahel parallelsel relsil mis on kinnitatud kandurite abil hoone konstruktsiooni külge. Seadmel on sissetõmmatav poom – kasutamise välisel ajal on poom parapeti kohal.